Загальна будова прісноводного (акваріумного) раку

Загальна будова прісноводного (акваріумного) раку рак

[box type=”info”]
  • Царство   – Тварини            –  Animalia
  • Тип           – Членистоногі     –  Arthropoda
  • Підтип     – Зябряні   –  Branchiata
  • Класс       –  Ракоподібні      –  Crustacea
  • Підклас –  Вищі раки        –  Malacostraca
  • Загін       –  Десятиногі         –  Decapoda
  • Підзагін – Повзаючі раки   –  Reptantia[/box]

рак

Багато людей зараз зайнялися бізнесом на раках. Отже, як результат, ми виконали замовлень на кілька сотень акваріумів для господарств, де займаються розведенням раків. Тому ця стаття для “просунутих” раководів. А якщо хочете замовити виготовлення акваріумів для розведення або утримання раків – Вам до нас.
Якщо Ви просто хочете купити купити декоративного раку в Києві, тисніть за посиланням.

Зовнішня будова прісноводного раку рак

Тіло раку складається по-перше з головного відділу, по-друге з черевного відділу та по-третє грудного відділу.

На малюнку зображено будову прісноводного раку
Зовнішня будова раку: 1 – довгий вусик; 2 – короткий вусик; 3 – клешня; 4 – око; 5 – головогруди; 6 – черевце; 7 – хвостовий плавець; 8 – ходильні ноги

 
Будова кінцівок акваріумного раку досить складна. Ноги раку виконують кілька функцій одночасно: по-перше пересування, по-друге, дихання і по-третє харчування (допоміжна). Пара кінцівок (двогіллястих) прикріплена до певних частин тіла. Сама кінцівка складається з протоподиту та двох гілок, що відходять від нього (внутрішньої та зовнішньої).

Будування кінцівок акваріумного раку
Будова кінцівок акваріумного раку

Протоподіт  – це перші два членики акваріумного (прісноводного) раку. Які називаються предтазик (коксоподит) і тазик (базиподит).

Коксоподіт – служить кріпленням ноги до тіла річкового раку. Також відповідає за формування яйцекладних пластинок у самок прісноводного раку. Звичайно, у самців коксоподит відповідає за правильне формування копулятивних (статевих) органів.

На коксоподит у деяких видів акваріумних раків є придатковий відросток – епіподит. Згодом на якому розташовуються дихальні придатки або зябра (у дещо редукованому вигляді).

Базиподит  – внутрішня частина зчленування ноги акваріумного (прісноводного) раку. Подібне кріплення ніг раку сприяє складному пересування цієї тварини (різкі повороти та стрибки назад).

До базиподиту кріпляться дві гілки: зовнішня і внутрішня (екзоподит і ендоподит). Тому екзоподит у деяких видів раків може бути редукований. Як результат, що призводить до появи одногіллястих кінцівок.

Зовнішня гілка (екзоподит) – зовнішня частина кінцівки прісноводного раку. Яка розташована ближче до зовнішнього краю тільця тварини.

Внутрішня гілка (ендоподит)

Ранкова частина кінцівки раку, яка розташована ближче до внутрішнього краю тіла тварини (середня лінія тіла).

Потрібно відзначити, що при проходженні еволюційного процесу прісноводні раки втратили однакову функціональність всіх кінцівок. Завдяки морфофункціональній диференціації, кожна кінцівка прісноводного раку почала нести окреме функціональне навантаження.

Мандибула або жувала  – верхні парні щелепи прісноводного раку.

Максили  – це друга та третя пари з’єднаних нижніх щелеп. Які утворилися шляхом видозміни (редукування) п’ятої та шостої пари кінцівок.

Друга пара антен – довші вусики прісноводного (акваріумного) раку. Вони розташовані на другому сегменті голови.

Перша пара антен (антенулли) – більш коротка пара вусиків. Є органами почуттів прісноводного раку та розташовуються на першому сегменті голови тварини.

Голова прісноводного (акваріумного) раку може бути двох типів: злита або складається з двох жорстких відділів (протоцефалон і гнатоцефалон). Які пов’язані між собою м’якшою тканиною. Тобто забезпечують рухливість частин голови тварини – такі відділи називаються зчленованими.

Протоцефалон  – це відділ голови раку, що складається з однієї головної частини ( сегмента), яка зливається з акроном.

Гнатоцефалон

Щелепний відділ голови, що утворюється шляхом злиття трьох щелепних частин (сегментів) в один. Цей орган може бути як відокремленим, так і злитим із секторами грудного відділу. Наприклад, у прісноводного раку цей відділ злитий з грудним відділом. Подібне зростання двох секторів призводить до появи гіатотораксу.

Гіатоторакс  – щелепа грудей прісноводного (акваріумного) раку, яка покрита на спині панцирем (карапаксом).

У деяких джерелах будова прісноводного раку, завдяки гіатотораксу, описано як підрозділ на щелепагруди (гнатоторакс), що складається з трьох головних і восьми грудних частин, протоцефалон (з акрону і одного головного сегмента) та черевця, яке складається з тельсона та шести сегментів.

Тельсон – це членик, який знаходиться на кінці черевця прісноводного (акваріумного) ) раку.

У деяких видів прісноводних раків головний відділ повністю або частково зливається з різними частинами (сегментами) грудей, унаслідок цього утворюється головогруди. При частковому зчленуванні цих частин тіла прісноводного раку в будові беруть участь груди та черевце.

Черевний і грудний відділи тіла раку складаються з різного числа сегментів (їх кількість може варіюватися від 5 до 50 штук).

Грудний відділ прісноводного раку

В основному, у всіх видів ракоподібних грудний відділ виконує рухову функцію, але є види (наприклад жаброног), у яких грудний відділ багатофункціональний. Як результат він виконує функції пересування, дихання та фільтрації їжі (у більшості представників раків, що повзають, ці функції розділені).

Рак своїми першими трьома парами ніг (двогілкуваті ногочелюсті) підбирає і відфільтровує їжу. Тому за допомогою трьох наступних, одногіллястих, пересувається та захоплює їжу (клешня на кінці ноги).

Одна з особливостей будови раку – всі ноги грудного відділу оснащені біля основи зябрами. Таким чином, ноги виконують додаткову дихальну функцію, а перша пара ходильних ніг зазвичай закінчується клішнею.

Брюшко прісноводного (акваріумного) раку складається з декількох частин (сегментів) (у простолюді ця частина раку називається хвостом або шийкою).

На черевці прісноводного раку знаходяться двогіллясті кінцівки (у деяких видів вони редуковані). Відмінність між різними видами ракоподібних полягає у функціональному навантаженні цих черевних ніг (креветкам ці ноги допомагають плавати, а ротоногім ракам – дихати).
Відмінність у будові самців і самок прісноводного раку так само полягає у виконуваних функціях черевних ніг. Тому у самців перші дві пари черевних ніжок змінені в статеві (копулятивні) органи, а за допомогою решти ніг рак може плавати. Отже у самок перша пара ніжок повністю редукована, за допомогою інших ніжок самка виношує потомство, а також пересувається в товщі води. Остання пара черевних ніжоку більшості представників плаваючих раків здвоєна. Як результат у вигляді широких пластин (такі пластини називають уроподами). Завдяки зчленуванню уропод і тельсона утворюється плавець, що складається з п’яти лопатей. Саме така будова тіла дозволяє раку плавати задом наперед і пересуватися дном у будь-якому напрямку, використовуючи для цього всі п’ять ходильних ніг.

У деяких видів ракоподібних черевні ноги повністю редуковані – вони замінені членистими придатками тельсона, які називаються furca або вилочка. Тільки в одного виду раків (Nebalia) спостерігається наявність черевних ніжок і furca.

Хітиновий панцир раку рак

На фото зображено прісноводний рак
Прісноводний (акваріумний ) рак
Міцність хітинового покриву акваріумного раку надає з’єднання карбонату кальцію (СаСО3 – сіль вуглекислоти та кальцію), який входить до структури покриву. Рухливість тварини забезпечують м’які мембрани, що розташовуються між члениками тварини та різними сегментами її тіла. Коли різні сегменти зливаються у відділи, то вони утворюють загальний хітиновий панцир, який складається з ущільнених ділянок.

Спинні ущільнені ділянки називаються тергітами, черевні – стернітами . За формою тергіти представляють широкі пластини і нависають з обох боків раку. Голову ж тварини прикривають хітинові покриви, які утворюють собою деяку складку на спині, така складка називається карапаксом. Карапакс у прісноводного (акваріумного) раку так само прикриває груди, крім голови.

До складу хітинової шкірки (кутикули) входять різні пігменти, які визначають захисне (заступне) забарвлення тварини. Найстійкішим є червоний пігмент, тому що він знаходиться ще й у більш глибоких шарах хітинового панцира – гіподермі (внутрішній шкірястий покрив, у якого клітини мають ромбічну форму).

>
Багато видів прісноводних (акваріумних) раків мають різноманітне забарвлення і фосфорирующий відтінок. За це відповідають хроматофорні клітини тварини.

Хроматофора – клітина тварини, що містить і несе пігмент і виконує світловідбивну функцію .

Раки одного і того ж виду можуть мати різне забарвлення. Це залежить від того, як розподілений пігмент у хроматофорі. Якщо розподіл рівномірний, то пігмент проявиться на покривній тканині і тварина набуде колірного відтінку. Якщо пігмент знаходиться в центрі хроматофорної клітини, то забарвлення тварини не буде змінено. Він так і залишиться основним видовим покривним кольором. Керує цим процесом нервово-гуморальнасистема.

Нервово-гуморальна система ракоподібних складається з нервової, кровоносної, ендокринної систем та органів виділення, які отримують сигнал від мозку тварини.

Струхова система прісноводного раку

На картинці зображено внутрішнє будова прісноводного раку (самки): 1 — шлунок; 2 - печінка; 3 - кровоносна судина; 4 - серце; 5 - яєчник; 6 - кишка

 

 

<span style=
Гарний тракт раку складається з трьох відділів: переднього, середнього та заднього.

Передній відділ

Передній відділ травного тракту представлений ембріональною передньою кишкою (наукова назва – ектодермальна кишка), утвореною в ембріоні за допомогою зародкової пелюстки , що містить зовнішню клітинну тканину з якої утворюються всі органи раку.

[caption id="attachment_13178" align="aligncenter" width="756"]
Система травникних органів раку Система травних органів раку

 

Ектодермальна кишка пресноводного (акваріумного) складається з стравоходу і жувального шлунка, іноді буває вистелена хітиновою кутикулою. У багатьох видів прісноводних (акваріумних) раків шлунок поділяється на пілоричний (фільтрують їжу ворота) і жувальний. Жувальний шлунок складається з хітинових зубців та конкрецій.

Конкреції – вапняні зернятка, з центру якого відходять промені, що допомагають засвоювати та перетирати їжу.

Хітинові зубці  – хітинові дрібні нарости на шлунку, до складу яких входить СаСО3, який робить їх дуже міцними.

У жувальному шлунку прісноводного (акваріумного) раку при скороченні м’язової маси їжа перетирається як у жорнах і стає придатною для засвоювання її твариною. рак

Пілоричний відділ шлунка тільки відфільтровує придатні для живлення органічні елементи.

Середній відділ

Середній відділ травної системи прісноводного (акваріумного) раку складається з ентодермальної кишки, в яку впадають протоки печінки. Печінка у раку парна.

Ентодермальна кишка – кишка, утворена за допомогою ембріональної пелюстки, що містить внутрішню клітинну тканину, яка бере участь у побудові життєзабезпечувальних органів.

Печінка допомагає раку всмоктувати перетравлену їжу, так само вона виконує функцію травних залоз тварини. Процес розщеплення та всмоктування їжі в печінці відбувається за допомогою впливу печінкових ферментів на білки, жири та вуглеводи, що призводить як до внутрішньопорожнинного, так і міжклітинного травлення. Існує зворотна залежність (кореляція) між печінкою прісноводного (акваріумного) раку та розвитком його середньої кишки.

Задній відділ

Задній відділ травного тракту прісноводного (акваріумного) раку представлений задньою кишкою, яка має пряму форму і вистелена хітиновою кутикулою. Слід зазначити, що при регулярній линянні прісноводні (акваріумні) раки скидають не лише зовнішній хітиновий панцир, але хітинові покриви переднього та заднього відділів травного тракту. У період линяння раки не приймають їжу доти, доки новий хітиновий покрив вистилок не затвердіє. рак

Органи дихання акваріумного раку

Основними органами дихання раку є шкірні зябра, які можуть нагадувати пористу форму або пластинчасті вирости. Розташовуються зябра, в основному, на кінцівках грудного відділу. Виняток становлять ротоногі (рак – богомол) та рівноногі (водяний ослик) підкласи ракоподібних). Основною відмінністю прісноводного (акваріумного) раку в будові системи дихання є те, що крім грудних ніг зябра розташовуються ще і на стінках тіла тварини, в зябрових порожнинах, прикритих карапаксом. Деякі види раків, що повзають, мають додаткові органи для наземного дихання (дихати раки в цьому випадку можуть повітрям тільки з високою вологістю).

Кровоносна система прісноводного раку

 

Прісноводний (акваріумний) рак, як і інші представники членистоногих, має незамкнену кровоносну систему.

Кровоносна система прісноводного раку
Кровоносна система прісноводного раку

Кров раку називається – гемолімфа, вона має безбарвний або зелений колір і циркулює по лакунах і судинах міксоцелю.

>

Міксоцель – змішана порожнина тіла у прісноводних ракоподібних.

Лакуна – поглиблена порожнина між органами, які не мають власної стінки та елементами тканин цих органів.

Серце прісноводного (акваріумного) раку трубчасте і розташовується над кишечником. Як і у багатьох представників вищих ракоподібних, серце прісноводного раку складається з декількох камер і трьох пар.орма серця схожа на коротку трубку, розташовану на спині тварини.

Остії – пори, які знаходяться в серці у прісноводного (акваріумного) раку.

Серце прісноводного раку

Місце розташування серця раку безпосередньо залежить від розташування дихальних органів. Якщо зябра розташовані в грудному відділі, то серце буде розташоване там же. Те саме стосується і черевного відділу. Серце прісноводних (акваріумних) раків знаходиться в порожнині навколосерцевої сумки, яка називається перикардіальним синусом. Перикардіальний синус цих представників плаваючих рак має замкнутий цикл. Бо в нього впадають лише венозні судини зябер. Кров (гемолімфа) із навколосерцевої сумки (перикарда) надходить через серцеві пори (остії) у серце прісноводного (акваріумного) раку.

Коли серцеві м’язи (камери серця) тварини скорочуються, клапани кожної ості закриваються. А клапани кожної серцевої камери відкриваються, тим самим кров надходить в артерії із серця. У прісноводного (акваріумного) раку із серця виходять три артерії до голови тварини. Одна – до життєзабезпечених органів, і одна – до кінцевої частини черевця.

Циркуляція гемолімфи

Досить проста: з артерії вона надходить у порожнини, які знаходяться між органами. Там кров віддає кисень тканинам та харчується вуглекислим газом. Так як кров прісноводного (акваріумного) раку, так само омиває нирки тварини. Це дає можливість пройти невеликий шлях очищення від різних побічних продуктів. Можна сказати, що структура гемолімфи досить складна – підтвердження цього факту є наявність у крові таких сполук. Як гемоглобін або гемоціанін (ці речовини мають в’яжучі властивості і сприяють утриманню кисню в крові).

Гемоціанін (у перекладі з грецької мови «блакитна кров») – є пігментом дихання, містить деякий відсоток міді, є аналогом гемоглобіну у деяких ракоподібних видів тварин.

Гемоглобін (у перекладі з грецької «червона куля») – це основна складова крові всіх тварин, як теплокровних, так і холоднокровних, а також людини. Маленькі червоні кульки відповідають за насичення та доставку кисню до тканин різних органів, залізовмісний пігмент.

Пройшовши всі внутрішні органи гемолімфу (кров) прісноводного раку збирається у венозних судинах, що утворюють цільну систему. Подальша циркуляція крові тварини відбувається шляхом надходження в зяброві капіляри, через приносять зяброві судини. У зябрових капілярах кров віддає вуглекислий газ і насичується киснем. Після цього з виносних зябрових судин кров надходить у порожнину навколосерцевої сумки (перикардіальний синус). Яка повністю оточує серце, на цьому повний цикл проходження гемолімфи тварини закінчується.

Така будова кровоносної системи відноситься тільки до ракоподібних вищого класу. Оскільки у дрібних представників вона часто видозмінюється (редукується).

Органи виділення прісноводного раку

Основний орган виділення у прісноводного (акваріумного) раку – це нирки, вони утворені шляхом редукування проходів. Які з’єднують тіло тварини із зовнішнім середовищем, називаються такі проходи – цілодедуктами. Розташовуються нирки біля раку в ділянці голови та утворюються двома парами залоз. Перша пара залоз – антенальна, друга пара – максиллярна.

Антенальні залози  – редуковані проходи або ціломукти, які знаходяться в головному відділі .

Максилярні залози – отримали свою назву від максилли (щелепи), канал цих залоз відкривається у зовнішнє середовище біля основи другої пари щелеп, як і антенальні, максиллярні залози знаходяться в головній ділянці тварини.

Нірки біля раку

Кожна нирка складається з невеликого кінцевого мішечка, утвореного за допомогою цілого (ембріональна освіта). Згинального каналу, який має властивість розширюватися, утворюючи собою сечовий міхур. Двома парами нирок має лише один вид ракоподібних – Nebalia. В інших представників прісноводних ракоподібних може бути лише одна пара нирок, або антенальна, або максиллярна.

Особлива відмінна риса всіх вищих ракоподібних полягає в тому, що в личинковій стадії у них функціонують максиллярні залози. А після закінчення метаморфозу – антенальні (у решти представників членистоногих цей процес відбувається навпаки). Прісноводний (акваріумний) рак відрізняється від інших видів тим, що він не має стадії метаморфозу. Тому в будові присутні лише антенальні нирки.

Нервова система раку

Нервова система прісноводного (акваріумного) раку складається з парних надглоточних ганглій. Черевного ланцюжка (нервового) та навкологлоткового кільця.

Ганглій – вузол тканини, пухлиноподібний тканинний наріст.

У прісноводного раку, завдяки його будові (тельсон, акрон, вісімнадцять сегментів). Нервовий ланцюжок представлений лише дванадцятьма нервовими вузлами: один підглотковий, п’ять грудних, шість черевних нервових вузлів. У основних видів прісноводних (акваріумних) раків головний мозок складається з трьох частин: протоцеребруму з тільцями у формі грибів, дейтоцеребруму та тритоцеребрууму.

Протоцеребрум  – передній відділ головного мозку ракоподібних тварин. Цей відділ відповідає за зорову та асоціативну функцію, так само за орієнтацію тварини у просторі. З’єднує з центральною нервовою системою ока та акрон (іннервує).

Дейтоцеребрум – середній відділ головного мозку ракоподібних, відповідає за моторику, харчування та координацію тварини, іннервує антенулли тварини.

Трітоцеребрум – задній відділ головного мозку, відповідає за розпізнавання їжі та жувальні функції, що з’єднує другу пару антен тварини з центральною нервовою системою (ЦНС).

У більшості ракоподібних задній відділ головного мозку відсутній. З’єднання антен тварин із ЦНС відбувається за допомогою окологлоточного кільця.

До складу нервових вузлів (ганглій) прісноводних (акваріумних) раків так само входять нейросекторні клітини, що виділяють гормони, які надходять у кров тварини і впливають на розвиток, обмінні процеси та процес линяння. У деяких видів прісноводних раків цей процес складніший. Нейросекторні клітини, що знаходяться на зорових нервах, не надходять відразу в кров тварини. А накопичуються в особливій синусової залозі і тільки потім надходять у гемолімфу. Дія цих клітин викликає дисперсію кольору прісноводного (акваріумного) раку, що призводить до зміни забарвлення тварини.

Органи почуттів акваріумного раку

Однією з органів рівноваги у прісноводного раку є статоцисти.

Статоцист (у перекладі з грецької означає «стоячий міхур») – цей орган відповідає за рівновагу тварини, за своєю формою нагадує пляшечку або ямку, поміщену під зовнішній покрив тіла.

Статоліт (у перекладі з грецької означає «нерухливий») – це орган, що є твердим утворенням, яке розташоване на поверхні клітин, що реагують на різні механічні подразники.

У прісноводного (акваріумного) раку статоцисти представлені у вигляді глибоких вп’ячених покривів. Які покриті особливо чутливими тонкими волосками, що знаходяться на кутикулі. Розташовуються статоцисти біля основи антен.

Статоліти

Знаходяться всередині статоцистів, і утворюються шляхом проникнення дрібних піщинок із зовнішнього середовища в статоцист. Пісчинки дратують волоски кутикульной платівки з хітиновим покривом, посилаючи сигнали до мозку тварини. Завдяки цьому процесу прісноводний рак може орієнтуватися у просторі. У періоди, коли у тварини відбувається линяння, кутикула з хітиновою вистилкою. Також оновлюється, у цей час раки повністю втрачають координацію рухів. рак

Органи нюху та дотику у раку складаються з сенсил і дотикових волосків. Які розташовуються на вилочці, антенах та ногах тварини.

Сенсилла – найпростіший шкірний орган чуття у ракоподібних видів тварин, що має найпростіше клітинна будова.

Очі прісноводного раку

На малюнку зображено око блакитного раку та будову ока прісноводного раку
Будова ока прісноводного раку[ /caption]

Очі прісноводного раку так само відносяться до органів почуттів. За своєю будовою очі поділяються на прості та складні чи фасеткові. Слід зазначити, що у різних видів цих представників членистоногих. Будова ока досить різноманітна. Трапляються деякі особини, які мають як прості, так і складні очі одночасно. рак

Просте око відноситься до інвертованого (перетвореного, зверненого) типу будівлі, згруповано. Як правило, по два або чотири очі, які утворюють непарний науптіліусів очей.

Науптіліусів очей (у перекладі з грецької мови означає «око тварини з панцирем») – цей орган характерний для личинок ракоподібних видів тварин, а також для планктонних личинок.

Будова простого вічка можна представити у вигляді келиха, наповненого пігментом. Зорові клітини тварини звернені всередину цього келиха, від зовнішніх кінців зорових клітин відходять кінчики нервів

Складні (фасеткові) очі раку складаються з простого (непарного, окремо стоїть) вічка. Тобто в науці таке вічко називають – омматидій. Отже за формою він також нагадує келих, який обмежений пігментними клітинами тварини. Зверху омматидій покритий хітиновою рогівкою, що має форму шестигранника. Інакше її називають – зовнішня лінза чи кришталик. рак

Омматидій (у перекладі з грецької означає «очі», « фасетка») складається з частин: по-перше заломлюючої, по-друге сприймаючої та по-третє ізолюючої. Заломлююча частина омматідія складається з двох лінз, у яких фокусна відстань не змінюється. Частина, що сприймає, складається з дуже витягнутих зорових клітин, які з’єднані в пучок від загального центру. Ізолювальна частина – клітини з чорним пігментом, які поглинають сонячні промені.

Кожен омматидій сприймає і передає лише невеликий шматочок зображення навколишнього середовища. За допомогою великої кількості простих вічок тварина отримує повну картину навколишнього простору. Начебто складаючи зі шматочків мозаїки загальну картину. Тому спосіб такого зору називається мозаїчним, а око фасетковим.

Статева система раку

В основному різні види прісноводних раків роздільностатеві. Але проте трапляються окремі випадки гермафродітів. Деякі раки мають статевий диморфізм.

У період розмноження акваріумного раку у самця статеві трубочки заповнюються спермою. Отже, як наслідок надходить у них із статевих отворів. рак

Полові органи самки, які виражені у вигляді статевих отворів. Вони розташовуються на шостому ділянці (сегменті) грудного відділу біля основи третьої пари ходильних ніг.

У процесі спарювання самець раку вводить копулятивні трубочки в статеві отвори самки і оснащує їх спермою. рак

Сперма прісноводного (акваріумного) раку складається зі сперматозоїдів. Сперматозоїд раку має форму пісочного годинника, що виражено у вигляді перетяжки посередині. Яка перетягує три довгі відростки, що мають форму триноги. Подібна форма сперматозоїда дозволяє приклеїтися до яйця самки за допомогою відростків. Потім відбувається процес всмоктування вологи хвостовою частиною сперматозоїда. Після чого він набухає і вибухає. Після цього процесу головний кінець сперматозоїда, оснащений ядром, пронизує яйце і запліднює його.

Розвиток прісноводного раку

[caption id="attachment_13165" align="aligncenter" width="876"] На малюнку зображено цикл розмноження та розвитку акваріумного (прісноводного) раку Цикл розмноження та розвитку прісноводного раку

 
Примітно, що розвиток раку сильно відрізняється від решти представників ракоподібних. Наприклад, у нього повністю відсутній процес метаморфозу – такий розвиток називається прямий. Тобто з яйця самки викльовується вже повністю сформований невеликий рачок. Як результат з повним набором зовнішніх та внутрішніх органів, властивих батьківському вигляду тварини. Після цього процес зростання молодого прісноводного раку супроводжується частими линяннями. рак


Be the first to comment “Загальна будова прісноводного (акваріумного) раку”