Блог


Статьи о аквариумах.

Договір на ослуговування акваріума

Опубликовано 18:25 в Базовые страницы, Блог, Товары | Нет комментариев

Наша компанія являє собою юридичну особу платника ПДВ. м. Київ. Наш стандартний договір на обслуговування акваріума. Прошу врахувати, що договір більше для бухгалтерії, чому гроші списуються. Домовленості по обслуговуванню акваріума і всі послуги важко прописати, що включено а що ні. Тим більше для перевірки Вашими юристами ми весь договір зменшили до 2 сторінок. З нами обслуговуються замовники і більше 10 років (з 2007 року працюємо). Тому, сервіс представляємо на високому рівні. З договору можливо вийти як одній, так і іншій стороні в будь-який момент. Єдиний раз коли ми ініцюювали вихід з договору замовник був попереджений за 2 тижня до моменту виходу щоб була можливість знайти іншу компанію по обслуговуванню акваріумів. Якщо Ви пладник податку на прибуток то важко акваріум вписати як витрати на офіс, тому ми ще надаємо послуги з прибирання приміщення. І вже ці витрати ідуть на зменшення валового прибутку компанії. Договір висилаємо в станадартному форматі після внесення Ваших даних до нього. Договор на обслуживание аквариума   ДОГОВІР №0/2017 на обслуговування акваріума   м. Київ                                                                                                            «01» лютого 2017 р.   ПП «БЛУ БАРБУС» (надалі – «Виконавець») в особі директора Пирожок П.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________ (надалі – «Замовник») в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,  уклали цей Договір про наступне:   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з виконання робіт по комплексному обслуговуванню акваріума, розташованого за адресою: м. Київ,___________________________.   ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН   2.1. Виконавець зобов’язується: — забезпечити високоякісне та безпечне очищення від забруднень приміщення Замовника за узгодженим графіком — забезпечити організацію безпечного виконання прибиральних робіт і виконання всіх санітарних норм — до кінця місяця передати Замовнику у двох примірниках підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі виконаних робіт. — реагувати на зауваження та побажання Замовника. 2.2. Замовник зобов’язується: — регулярно здійснювати платежі відповідно до розділу 3 цього Договору — забезпечити можливість безперешкодного доступу співробітників Виконавця до приміщення для виконання необхідних робіт — на вимогу Виконавця забезпечувати його необхідними господарськими матеріалами та засобами праці   ОПЛАТА РОБІТ   3.1. Вартість робіт по комплексному прибиранню приміщення на місяць складає ______________________ грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 20% — _________________ грн. 3.2. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України. Днем здійснення платежу вважається день, у який сума, що підлягає оплаті, списується з рахунка Замовника на рахунок Виконавця. 3.3. Замовник оплачує вартість виконаних Виконавцем робіт в наступному порядку: — оплата за Послуги здійснюється у розмірі 100% від суми, вказаної в п. 3.1., на підставі рахунку протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виставлення рахунку. 3.4. У випадку не внесення оплати до 15-го числа поточного місяця Виконавець залишає за собою право цілком або частково припинити роботи по прибиранню приміщення до повного розрахунку. 3.3. Виконавець залишає за собою право переглянути вартість послуг по прибиранню приміщення. Зміна вартості має оформлятися відповідним додатком до цього Договору.   ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ   4.1. Виконавець на прохання Замовника може виконувати інші додаткові послуги. Це обговорюється додатково із Замовником та оплачується на підставі рахунку .   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 5.1. В випадку порушення умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність визначену цим Договором або чинним законодавством України. ФОРС-МАЖОР   6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це відбулося в результаті обставин нездоланної сили, а також постанов органів влади, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором. При цьому...

далее

Общее строение аквариумного (пресноводного) рака

Опубликовано 18:36 в Блог, Обитатели аквариума | Нет комментариев

Общее строение аквариумного (пресноводного) рака

Общее строение аквариумного (пресноводного) рака. Царство – Животные — Animalia Тип — Членистоногие — Arthropoda Подтип – Жабродышащие — Branchiata Класс – Ракообразные — Crustacea Подкласс – Высшие раки – Malacostraca Отряд – Десятиногие – Decapoda Подотряд – Ползающие раки – Reptantia Многие сейчас занялись бизнесом на раках. Уже сделали несколько десятков (если не сотню) аквариумов для раковых хозяйств. Потому, статья для «продвинутых» раководов. А если хотите заказать изготовление аквариумов для раков — Вам к нам. Если Вы просто хотите купить декоративного рака, жмите по ссылке. Киев. Внешнее строение пресноводного (аквариумного) рака. Тело аквариумного (пресноводного) рака состоит из трех отделов: головного, брюшного и грудного. Строение конечностей аквариумного (пресноводного) рака достаточно сложное, ноги рака выполняют несколько функций сразу: передвижение, дыхание и питание (вспомогательная). Пара конечностей (двуветвистых) прикреплена к определенным частям (сегментам) тела. Сама конечность состоит из протоподита (в переводе с греческого языка родовой прототип ноги) и двух ветвей, отходящих от него (внутренней и наружной). Протоподит – это первые два членика аквариумного (пресноводного) рака, которые так же называются предтазик (коксоподит) и тазик (базиподит). Коксоподит – служит креплением ноги к телу речного рака, так же отвечает за формирование яйцекладных пластинок у самок пресноводного рака, у самцов коксоподит отвечает за правильное формирование копулятивных (половых) органов. На коксоподите у некоторых видов аквариумных раков имеется придаточный отросток — эпиподит, на котором располагаются дыхательные придатки или жабры (в несколько редуцированном виде). Базиподит – внутренняя часть сочленения ноги аквариумного (пресноводного) рака. Подобное крепление ног рака способствует сложному передвижению этого животного (резкие повороты и скачки назад). К базиподиту крепятся две ветви: наружная и внутренняя (экзоподит и эндоподит). Экзоподит у некоторых видов раков может быть редуцирован, что приводит к появлению одноветвистых конечностей. Наружная ветвь (экзоподит) – внешняя часть конечности пресноводного рака, которая расположена ближе к внешнему краю тельца животного. Внутренняя ветвь (эндоподит) – внутренняя часть конечности рака, которая расположена ближе к внутреннему краю тела животного (средняя линия тела). Нужно отметить, что при прохождении эволюционного процесса, пресноводные раки утратили одинаковую функциональность всех конечностей (благодаря морфофункциональной дифференциации, каждая конечность речного рака стала нести отдельную функциональную нагрузку). Голова пресноводного (аквариумного) рака состоит из акрона (головная лопасть) и четырех частей (сегментов). На голове рака находятся антеннулы, еще их называют первыми антеннами – это придатки акрона, а так же оконечности четырех сегментированных частей (вторых антенн, мандибулы и двух пар максилл). Мандибула или жвала – верхние парные челюсти пресноводного (аквариумного) рака. Максиллы – это вторая и третья пары соединенных нижних челюстей, которые образовались путем видоизменения (редуцирования) пятой и шестой пары конечностей. Вторая пара антенн – более длинные усики пресноводного (аквариумного) рака располагаются на втором сегменте головы. Первая пара антенн (антенуллы) – более короткая пара усиков, являются органами чувств пресноводного рака и располагаются на первом сегменте головы животного. Голова пресноводного (аквариумного) рака может быть двух типов: слитная или состоящая из двух жестких отделов (протоцефалон и гнатоцефалон), которые связаны между собой более мягкой тканью, обеспечивающей подвижность частей головы животного – такие отделы называются сочлененными. Протоцефалон – это отдел головы рака, состоящий из одной головной части (сегмента), которая сливается с акроном. Гнатоцефалон – челюстной отдел головы, образующийся путем слияния трех челюстных частей (сегментов) в один. Этот орган может быть как обособленным, так и слитым с секторами грудного отдела. Например, у пресноводного речного рака этот отдел слит с грудным отделом. Подобное срастание двух секторов приводит к появлению гиатотораксу. Гиатоторакс – челюстегрудь пресноводного (аквариумного) рака, которая покрыта на спине панцирем (карапаксом). В некоторых научных источниках строение пресноводного рака, благодаря гиатотораксу,...

далее

Продается б/у станок для криволинейное обработки торцов стекла.

Опубликовано 4:35 в Базовые страницы, Блог | Нет комментариев

Продается б/у станок для криволинейное обработки торцов стекла.

Есть б/у станок для криволинейной обработки стекла. Цена 1500 у.е. Полностью рабочий. Киев. У нас в аквариумах просто нет криволинейной обработки, а был куплен просто для прямолинейной полировки. Когда заказов мало, его можно использовать и так. Но когда заказов много и полировать нужно много — он конечно же уступает 9-ти шпиндельному станку. Родной стол так же к нему есть.  Все работает, набор лент. С вложений разве что ролики на столе поменять....

далее

Должностная инструкция специалиста по обслуживанию аквариума

Опубликовано 10:21 в Базовые страницы, Блог, О уходе | Нет комментариев

1. Общие положения 1.1 Специалист по обслуживанию аквариумов должен знать: — правила содержания аквариумных обитателей; — правила выращивания аквариумных растений: — основные признаки, методы выявления и лечения заболеваний аквариумных рыб; — порядок проведения действий по плановому обслуживанию аквариума; — устройство и назначение оборудования и приспособлений, применяемых в работе; Специалист по обслуживанию аквариумов должен постоянно повышать расширять и углублять уровень знаний, необходимых в работе. 2. Должностные обязанности. 2.1 Специалист по обслуживанию аквариумов производит сервисное обслуживание аквариумов. Порядок выполнения работ во время сервисного посещения: — осмотреть  аквариум, оборудование (исправность обогревателя, работу компрессора и фильтра) -осмотреть состояние рыб и растений -отключить электрооборудование находящееся непосредственно в аквариуме -снять крышку -с помощью специального оборудования почистить аквариумный грунт одновременно сливая часть воды (приблизительно пятую часть в здоровом аквариуме, и до половины в запущенном) -с помощью губки, лезвия и скребка со специальными насадками почистить аквариумные стекла изнутри -при наличии внутреннего фильтра аккуратно извлечь из аквариума фильтрующий наполнитель и промыть его под проточной теплой водой и установить на место, а в случае необходимости заменить его -один раз в два месяца разбирать в головке фильтра отсек с крыльчаткой, проводить полную очистку посадочного гнезда, лопастей -при наличии наружного фильтра один раз в три месяца либо в случае заметного уменьшения выходного потока разобрать фильтр, прочистить входной и выходной шланги , вынуть внутренние кассеты и в каждой кассете в зависимости от субстрата провести либо промывку, либо замену наполнителей -при наличии в аквариуме искусственных декораций и камней по мере необходимости производить отбеливание  извлекая их из аквариума и помещая на определенное время в отдельную емкость с горячим раствором хлорки после чего промыть их под проточной водой -в аквариумах освещаемых люминесцентными лампами производить замену ламп по мере выгорания люминофора -в аквариумах с живыми растениями по мере необходимости производить прореживание, пересадку, подсадку, укорачивание и удаление старых и подгнивших листьев -в случае чрезмерного обрастания растений водорослями добавить в аквариумную воду препараты содержащие альгициды -в случае обнаружения симптомов минерального голодания растений и (или) для профилактики  добавить в аквариумную воду недостающие элементы в необходимом количестве -если замечено ухудшение состояния рыб или растений необходимо (при наличии специального оборудования) протестировать химический состав воды и в случае необходимости откорректировать его -если замечены заболевшие рыбы необходимо принять меры для их лечения, если есть такая возможность, в общем аквариуме, либо изолировать их, отсадив в карантинный аквариум -вернуть на место все декорации -установить на место аквариумную крышку -подключить все необходимое оборудование и убедиться в том, что оно правильно работает -с помощью моющего средства для стекол и ткани из микрофибры протереть аквариумные стекла снаружи -проверить наличие сухих кормов и в случае необходимости пополнить запас -при наличии автоматической кормушки произвести ее заправку кормом -при возникновении проблемных ситуаций с которыми специалист по каким-то причинам не способен справиться самостоятельно необходимо доложить о ситуации своему непосредственному начальнику либо обратиться за помощью к коллегам        ...

далее

Сравнение фильтров

Опубликовано 13:00 в О аквариумах и дизайне, О уходе, Оборудование в аквариуме, Товары | 2 комментария

Сравнение фильтров

Сравнение фильтрации различных типов. Сравнили 4 типа фильтров. Уход всюду одинаковый. Раз в неделю подмена 40% воды, чистка аквариумов и фильтров (кроме Гамбургского). Собственно, тестирование проводилось, что бы узнать, действительно ли данный фильтр работает. Мы ведь всем словам, что пишут в интернете, не верим, и все проверяем на практике. Аквариум 1 – прудовая рыбка. Довольно таки требующая фильтрации рыбка, масса которой в аквариуме  измеряется сотнями грамм. Фильтр – до конца не доделана наша разработка. Грубо говоря, на этапе тестирования вода проходит через синтепон и все. Есть очень маленький слой грунта. Аквариум 2 – обычная головка с мелко пористой мочалкой. Золотых рыбок около 70 шт. размером в 3-5 см. Аквариум 3 – травник с быстрорастучкой. Рыбок мало, породистая моли и креветки плодятся. Так же головка и мочалка. Аквариум сильно недогружен рыбкой. Есть большой слой грунта Аквариум 4 – с гамбургским фильтром, который вообще никогда не чистился. На 120 литрах плавает около 140 петушков, которых приходится рассаживать. Масса конечно не как у золотых, но здесь объемы меньшие и головка так же более слабая стоит. Результаты теста аквариумных фильтров TDS СL Ph Kh Gh NO2 NO3 Аквариум 1 213 0.8 6.4 6 16 1 50 Аквариум 2 225 0.8 6 10 16 1 50 Аквариум 3 207 0 6.4 6 9 0 10 Аквариум 4 218 0.8 6.3 9 16 0 25 Самые лучшие показатели в аквариуме с растениями, где мало рыбок. Фильтр не нагружается массой рыбки, и очищать воду помогают растения. Используя такой же фильтр в аквариуме с золотыми рыбками мы получили обычный результат. Вывод 1 – в аквариуме с живыми растениями вода имеет более хорошие показатели, чем без них. Что наша разработка в аквариуме с прудовой рыбкой (до конца не сделана), что головка с мочалкой дали ориентировочно такой же результат. Только рыбки прудовой было по массе в разы больше (маточник кометы по 20 см). Вывод 2 – объем фильтра и фильтрующий материал играют роль, потому, когда разработка будет до конца сделана, результат при одинаковых параметрах точно получится лучше. Гамбургский фильтр, который не чистился около 3-х месяцев, дал более лучший результат, чем головка с мочалкой. Конечно же, петушок и золотая рыбка – совсем различные «весовые» категории. Но у нас данные фильтра стоят и с другой рыбкой (как пример маточник скалярий). В любом случае, данный фильтр при умеренных нагрузках (140 петушков в 120 литрах или в 70 литрах 10 маточных скалярий) – вполне выдерживает без чистки. Вывод 3 – гамбургский фильтр работает, и его чистить не нужно, если не нагружать аквариумы «промышленными» объемами рыбки. Какой идеальный фильтр? 1 – для промышленных объемов – наша разработка. 2 – для «ленивых» и быстро – мочалка с головкой 3 – для «ленивых», но которые подождут – гумбурский 4 – и лучше чем фильтр воду чистят аквариумные растения и грунт. Так что грунт – второй фильтр, и растения ему в помощь. Еще фотографии аквариумов с гамбургскими фильтрами, которые не чистили 3...

далее

Стекло

Опубликовано 19:35 в Блог | Нет комментариев

Стекло Мы изготавливаем аквариумы из прозрачного стекла. Потому, мы его и продаем. Вы можете купить у нас обычное стекло для любых целей. Зеркалами и узорчатым стеклом не торгуем, т.к. его не используем в аквариумах. Стекло обработка Так же у нас есть станки. Мы предоставляем следующие услуги по стеклу: Прирезка стекла в размер Притупление торцов Шлифовка Полировка Сверление отверстий Склеивание стекла на силиконовый клей Склеивание стекла на УФ клей Мы рады что полезны для...

далее

Промышленный аквариум

Опубликовано 15:44 в Базовые страницы, Товары | Нет комментариев

Промышленный акваруим Почему нами был введен промышленный аквариум? Все просто. Если мы режем стекла под угольник, все стекла ровненькие, никакое не завалено, швы как надо — ну то у конкурентов все наоборот. Для большинства главное скорость и цена. Норма выработка там присутствует. И если не сделают объем (на качество закрывают глаза), ну то не получат полностью зарплату. У нас по другому. Мы платим минимальную зарплату, и процент от продаж каждому сотруднику. У него нет норм выработки, и он знает, больше сделает, больше заработает. Но качество с него требуем и проверяем. Это может на первый взгляд показаться, что разницы никакой Только если ориентироваться на объем производства, то получится объем, но не качество. Мы же ориентируемся только на качественные аквариумы. Различия между разными типами акваруима Мы Конкурены Blue Barbus Промышленный Стекло угол 90 90 Как получится Стекло обработка На станках На станках притупление Как повезет Царапины Нет Как повезет Как повезет Швы Отличные Как получится Как получится Сборка Отличная Отличная Как повезет Обработка шва Отличная Отличная Как повезет Как клеят аквариумы Что видно с таблицы. С другими играете в лотерею. С нами все стабильно. Среди конкурентов есть 3 типа клейщиков: 1 — ну полные неадекватные предложения.  Или цена летит в космос (раз в 8 выше чем у других), или же качество такое, что у нас пепельницы на производстве лучше выглядят, чем у них аквариумы. Довольно часто можно встретить такие предложения. 2 — мастера на кухнях. Может быть не кухня, но они умеют клеить аквариум. Вычислить такого мастера можно, если он требует предоплату на материал. Что бы он не делал, умножайте обещанный срок на 2. Ему нужно заказать прирезку стекла, потом поехать и забрать его, и потом склеить. Там, где они берут заготовки, делают хорошо. И большинство таких мастеров тоже клеят хорошо. Но вот только цена у них  дороже на 20-100% чем другие делают. У них не может быть дешевле, т.к. стекло покупают в розницу. Так что если Вам такие попались, скорей всего будут делать дороже, долго, но как и мы — качественно. Мы просто сделаем их работу дешевле и быстрее т.к. у нас потоковое производство, а не кухня. 3 — большие заводы. Для них нужно одно — сделать выработку. У них план. Как они поклеят аквариумы, отшлифуют ли они стекло, обезжирят ли они его — это все второстепенно. Главное сделать объем. Цена самая низкая, скорость быстрая, но качество под вопросом. После всех фирм переклеивали аквариумы. Наши нам с 2007 года работы ни одного не вернули обратно. Мы думали сделать цену, как у них. Но не получается. Тогда нам нужно так же «забить» на качество, и клеить что-нибудь. А мы хотим клеить хорошие аквариумы. Разница между нами в цене с конкурентами — у нас может быть и некоторые позиции на 10% дешевле, чем у других, а могут быть до 50% дороже. Но с нами Вы уверенны в качестве, и спите спокойно, что в один прекрасный день не зальете соседей. Куда можно использовать промышленные аквариумы: Для промышленных целей, где не важен внешний вид. Это для разведения рыбок, для передержки и выроста. Там, где нужна емкость, и внешний вид не важен. Для съемок. Вам снять просто один кадр, и все равно какое там стекло и как склеен аквариум. Для промышленных целей в других сферах. Покупали и для восстановления аккумуляторов, и для давления пресса внутри, и с бронепленкой бутылки шампанского взрывали….  промышленные цели могут быть...

далее

Наши аквариумы итог 2015 года

Опубликовано 7:03 в Базовые страницы, Обитатели аквариума, Товары | Нет комментариев

Наши аквариумы итог 2015 года

Есть несколько аквариумов с растениями, с которых по чу-чуть распродаем растения. Здесь рыбка, которую подсаживаем в аквариумы другим. Стойка бескаркасная.     Это на выставке 3 аквариума в различных стилях: с живыми растениями, с искусственными и псевдоморе. Все аквариумы нашего производства. Тумбочки тоже. А вот наши рыбки на продажу, которые есть в наличии. Да, у нас полный спектр с аквариумами: от их изготовления, до оформления и обслуживания. Киев, собственное производство аквариумов у себя в цеху. Так же ремонтируем поломки. Так же делаем другие изделия из стекла. На офисе собрались аквариумисты, которые хорошо знают свою работу. Что делали в прошлом году. Это наш фирменный аквариум, как он выглядит. Это мы делали конструкцию паллюдариума . Это мы сделали травник 1 метр высотой. Что мы делали для большинства рынка в Киеве нереальны в воплощении. Мы знаем свою работу хорошо, и делаем любые заказы в сфере пресноводных аквариумов.   Результат нашей работы — это результат всего коллектива. Это и рабочие на производстве, и аквариумисты на сервисе, и продавцы, и офисные сотрудники, и инженеры. Мы не стоим на месте, а движемся вперед.  ...

далее

Аквариум из асбестоцемента

Опубликовано 12:48 в О аквариумах и дизайне | Нет комментариев

Аквариум из асбестоцемента

Аквариум из асбестоцемента абсолютно безопасен — опасность для человека может представлять только пыль от этого материала при его раскрое, но меры безопасности дыхательных путей и правильная технология обработки асбеста полностью исключают эту угрозу. На рынке не представлены массово данные аквариумы. Кажется, какой аквариум может получиться с цемента? Как он будет смотреться. Фото внизу показывает, что достаточно симпатично. Рассматривая асбестоцементный аквариум, в нем можно обнаружить на первый взгляд большой недостаток — он имеет только фронтальное стекло, а все остальные его части закрыты для просмотра. Конструкция аквариума тяжела, так же как и стеклянные варианты. Но любой недостаток можно перевести в достоинство и мы постараемся посмотреть на эти аквариумы с другого ракурса. Тяжесть асбестоцементного аквариума прямо пропорциональна его надежности и устойчивости. Недостаточность обзора можно очень выгодно использовать в декоре. Когда Вы встраиваете холодильник, плиту или стиральную машинку в кухонный гарнитур, Вас же интересует только передний вид техники, соответственно задняя и боковые стенки скрыты от глаз. Так и с аквариумом — асбестоцементные конструкции идеальны для встраивания в комнатные гарнитуры, стенки и прочие конструкции, которые предполагают только фронтальный обзор. Несколько таких небольших встроенных конструкций прекрасно оживят Ваш интерьер, даже если у Вас ограниченное пространство. Помимо этого, асбестоцементные аквариумы очень легко декорировать — их можно обклеить пленкой, обложить плиткой, изразцами и посредством Вашей фантазии идеально вписать или наоборот выделить какую то зону в квартире или в доме. Для новичков, которые решили сделать первый аквариум своими руками, вариант использования асбестоцемента идеален, единственное, нужно соблюдать меры предосторожности в работе с асбестоцементными плитами и несколько не хитрых правил, к тому же изготовление таких аквариумов без стекла и без окраски стоит очень дешево. Если Вы купили готовую заготовку асбестоцементного аквариума, то помните, что стекло нужно устанавливать до покраски. Соединять стеклянную поверхность с асбестоцементными стенками необходимо с помощью силиконового каучука. Для окрашивания необходимо использовать краску, в основе которой лежит эпоксидная смола (двух-компонентная краска). Проклеивание или склеивание между собой асбестоцементных листов осуществляется вредными клеями, поэтому после сбора конструкции аквариум должен простоять не менее 24 часов полного высыхания клеевых швов, а затем необходимо нанести на все его части защитное покрытие, которое убережет Ваших питомцев от болезней и возможного...

далее

Стандартные цвета

Опубликовано 16:00 в Базовые страницы, О аквариумах и дизайне, Товары | Нет комментариев

Стандартные цвета

Всегда маленькая фирма начинает с того, что делает любые цвета тумб и оракалов. Какие закажут, такие и сделаем. Но, мы решили подобрать стандартные цвета, соединить ДСП и оракал. Конечно же они точно не совпадают. Но мы максимально подобрали то, что есть. Цвета в компьютере и в реальности будут отличаться. Номера и производители указаны. ДСП D1972 PR Яблуня Локарно — оракал D-C-FIX левант шоколад, 3011, 5523 ДСП D5194 MX Дуб Сонома Трюфель — оракал Дуб Сонома, d-c-fix 3218, 5595, 8433 ДСП EGER H1424 ST22 Вудлайн Кремовый — оракал D-C-FIX Перламутровое дерево, белое 2602, 8146, 5367 ДСП D8119 MX Мореный дуб — оракал D-C-FIX рисунок древесины дуба шеффилд умбра 3189, 5585 ДСП EGER H3128 Мерандо натуральный — оракал D-C-fix ольха полусветлая...

далее