Блог

Договір на ослуговування акваріума

| Нет комментариев

Наша компанія являє собою юридичну особу платника ПДВ. м. Київ. Наш стандартний договір на обслуговування акваріума. Прошу врахувати, що договір більше для бухгалтерії, чому гроші списуються. Домовленості по обслуговуванню акваріума і всі послуги важко прописати, що включено а що ні. Тим більше для перевірки Вашими юристами ми весь договір зменшили до 2 сторінок. З нами обслуговуються замовники і більше 10 років (з 2007 року працюємо). Тому, сервіс представляємо на високому рівні. З договору можливо вийти як одній, так і іншій стороні в будь-який момент. Єдиний раз коли ми ініцюювали вихід з договору замовник був попереджений за 2 тижня до моменту виходу щоб була можливість знайти іншу компанію по обслуговуванню акваріумів. Якщо Ви пладник податку на прибуток то важко акваріум вписати як витрати на офіс, тому ми ще надаємо послуги з прибирання приміщення. І вже ці витрати ідуть на зменшення валового прибутку компанії. Договір висилаємо в станадартному форматі після внесення Ваших даних до нього. Договор на обслуживание аквариума   ДОГОВІР №0/2017 на обслуговування акваріума   м. Київ                                                                                                            «01» лютого 2017 р.   ПП «БЛУ БАРБУС» (надалі – «Виконавець») в особі директора Пирожок П.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________ (надалі – «Замовник») в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,  уклали цей Договір про наступне:   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з виконання робіт по комплексному обслуговуванню акваріума, розташованого за адресою: м. Київ,___________________________.   ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН   2.1. Виконавець зобов’язується: — забезпечити високоякісне та безпечне очищення від забруднень приміщення Замовника за узгодженим графіком — забезпечити організацію безпечного виконання прибиральних робіт і виконання всіх санітарних норм — до кінця місяця передати Замовнику у двох примірниках підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі виконаних робіт. — реагувати на зауваження та побажання Замовника. 2.2. Замовник зобов’язується: — регулярно здійснювати платежі відповідно до розділу 3 цього Договору — забезпечити можливість безперешкодного доступу співробітників Виконавця до приміщення для виконання необхідних робіт — на вимогу Виконавця забезпечувати його необхідними господарськими матеріалами та засобами праці   ОПЛАТА РОБІТ   3.1. Вартість робіт по комплексному прибиранню приміщення на місяць складає ______________________ грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 20% — _________________ грн. 3.2. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України. Днем здійснення платежу вважається день, у який сума,...

Далее
Общее строение аквариумного (пресноводного) рака

Общее строение аквариумного (пресноводного) рака

| Нет комментариев

Общее строение аквариумного (пресноводного) рака. Царство – Животные — Animalia Тип — Членистоногие — Arthropoda Подтип – Жабродышащие — Branchiata Класс – Ракообразные — Crustacea Подкласс – Высшие раки – Malacostraca Отряд – Десятиногие – Decapoda Подотряд – Ползающие раки – Reptantia Многие сейчас занялись бизнесом на раках. Уже сделали несколько десятков (если не сотню) аквариумов для раковых хозяйств. Потому, статья для «продвинутых» раководов. А если хотите заказать изготовление аквариумов для раков — Вам к нам. Если Вы просто хотите купить декоративного рака, жмите по ссылке. Киев. Внешнее строение пресноводного (аквариумного) рака. Тело аквариумного (пресноводного) рака состоит из трех отделов: головного, брюшного и грудного. Строение конечностей аквариумного (пресноводного) рака достаточно сложное, ноги рака выполняют несколько функций сразу: передвижение, дыхание и питание (вспомогательная). Пара конечностей (двуветвистых) прикреплена к определенным частям (сегментам) тела. Сама конечность состоит из протоподита (в переводе с греческого языка родовой прототип ноги) и двух ветвей, отходящих от него (внутренней и наружной). Протоподит – это первые два членика аквариумного (пресноводного) рака, которые так же называются предтазик (коксоподит) и тазик (базиподит). Коксоподит – служит креплением ноги к телу речного рака, так же отвечает за формирование яйцекладных пластинок у самок пресноводного рака, у самцов коксоподит отвечает за правильное формирование копулятивных (половых) органов. На коксоподите у некоторых видов аквариумных раков имеется придаточный отросток — эпиподит, на котором располагаются дыхательные придатки или жабры (в несколько редуцированном виде). Базиподит – внутренняя часть сочленения ноги аквариумного (пресноводного) рака. Подобное крепление ног рака способствует сложному передвижению этого животного (резкие повороты и скачки назад). К базиподиту крепятся две ветви: наружная и внутренняя (экзоподит и эндоподит). Экзоподит у некоторых видов раков может быть редуцирован, что приводит к появлению одноветвистых конечностей. Наружная ветвь (экзоподит) – внешняя часть конечности пресноводного рака, которая расположена ближе к внешнему краю тельца животного. Внутренняя ветвь (эндоподит) – внутренняя часть конечности рака, которая расположена ближе к внутреннему краю тела животного (средняя линия тела). Нужно отметить, что при прохождении эволюционного процесса, пресноводные раки утратили одинаковую функциональность всех конечностей (благодаря морфофункциональной дифференциации, каждая конечность речного рака стала нести отдельную функциональную нагрузку). Голова пресноводного (аквариумного) рака состоит из акрона (головная лопасть) и четырех частей (сегментов). На голове рака находятся антеннулы, еще их называют первыми антеннами – это придатки акрона, а так же оконечности четырех сегментированных частей (вторых антенн, мандибулы и двух пар...

Далее
Продается б/у станок для криволинейное обработки торцов стекла.

Продается б/у станок для криволинейное обработки торцов стекла.

| Нет комментариев

Есть б/у станок для криволинейной обработки стекла. Цена 1500 у.е. Полностью рабочий. Киев. У нас в аквариумах просто нет криволинейной обработки, а был куплен просто для прямолинейной полировки. Когда заказов мало, его можно использовать и так. Но когда заказов много и полировать нужно много — он конечно же уступает 9-ти шпиндельному станку. Родной стол так же к нему есть.  Все работает, набор лент. С вложений разве что ролики на столе поменять....

Далее

Должностная инструкция специалиста по обслуживанию аквариума

| Нет комментариев

1. Общие положения 1.1 Специалист по обслуживанию аквариумов должен знать: — правила содержания аквариумных обитателей; — правила выращивания аквариумных растений: — основные признаки, методы выявления и лечения заболеваний аквариумных рыб; — порядок проведения действий по плановому обслуживанию аквариума; — устройство и назначение оборудования и приспособлений, применяемых в работе; Специалист по обслуживанию аквариумов должен постоянно повышать расширять и углублять уровень знаний, необходимых в работе. 2. Должностные обязанности. 2.1 Специалист по обслуживанию аквариумов производит сервисное обслуживание аквариумов. Порядок выполнения работ во время сервисного посещения: — осмотреть  аквариум, оборудование (исправность обогревателя, работу компрессора и фильтра) -осмотреть состояние рыб и растений -отключить электрооборудование находящееся непосредственно в аквариуме -снять крышку -с помощью специального оборудования почистить аквариумный грунт одновременно сливая часть воды (приблизительно пятую часть в здоровом аквариуме, и до половины в запущенном) -с помощью губки, лезвия и скребка со специальными насадками почистить аквариумные стекла изнутри -при наличии внутреннего фильтра аккуратно извлечь из аквариума фильтрующий наполнитель и промыть его под проточной теплой водой и установить на место, а в случае необходимости заменить его -один раз в два месяца разбирать в головке фильтра отсек с крыльчаткой, проводить полную очистку посадочного гнезда, лопастей -при наличии наружного фильтра один раз в три месяца либо в случае заметного уменьшения выходного потока разобрать фильтр, прочистить входной и выходной шланги , вынуть внутренние кассеты и в каждой кассете в зависимости от субстрата провести либо промывку, либо замену наполнителей -при наличии в аквариуме искусственных декораций и камней по мере необходимости производить отбеливание  извлекая их из аквариума и помещая на определенное время в отдельную емкость с горячим раствором хлорки после чего промыть их под проточной водой -в аквариумах освещаемых люминесцентными лампами производить замену ламп по мере выгорания люминофора -в аквариумах с живыми растениями по мере необходимости производить прореживание, пересадку, подсадку, укорачивание и удаление старых и подгнивших листьев -в случае чрезмерного обрастания растений водорослями добавить в аквариумную воду препараты содержащие альгициды -в случае обнаружения симптомов минерального голодания растений и (или) для профилактики  добавить в аквариумную воду недостающие элементы в необходимом количестве -если замечено ухудшение состояния рыб или растений необходимо (при наличии специального оборудования) протестировать химический состав воды и в случае необходимости откорректировать его -если замечены заболевшие рыбы необходимо принять меры для их лечения, если есть такая возможность, в общем аквариуме, либо изолировать их, отсадив в карантинный аквариум -вернуть на...

Далее

Стекло

| Нет комментариев

Стекло Мы изготавливаем аквариумы из прозрачного стекла. Потому, мы его и продаем. Вы можете купить у нас обычное стекло для любых целей. Зеркалами и узорчатым стеклом не торгуем, т.к. его не используем в аквариумах. Стекло обработка Так же у нас есть станки. Мы предоставляем следующие услуги по стеклу: Прирезка стекла в размер Притупление торцов Шлифовка Полировка Сверление отверстий Склеивание стекла на силиконовый клей Склеивание стекла на УФ клей Мы рады что полезны для...

Далее
Аквариум в интерьере

Аквариум в интерьере

| 3 коммент.

Аквариум – важнейшая часть в интерьере комнаты Еще из давних времен люди благоустраивают свои дома, украшая их различными вазами, статуэтками и всякими красивыми вещами. Аквариум станет идеальным дополнением к интерьеру любой квартиры, ведь он несет умиротворенность, красоту и чувство покоя. Любое помещение сразу становится ярче и словно оживает. Красивый свет, хаотичное движение рыбок в аквариуме, умиротворенное покачивание водорослей дарит радость, чувство умиротворенности, поднимает настроение, поэтому аквариум, установленный в, любом, помещении станет отличным элементом интерьера. Существует очень много вариантов оформления аквариума. Но все они основываются на следующих стандартах: классический, морской и футуристический. В зоомагазинах в наше время предлагают огромнейший выбор аквариумов. Основные критерии выбора зависят от целей, места в комнате и дизайна интерьера. Наиболее часто приобретают напольный вариант аквариума. Он считается самым бюджетным и подходящим вариантом в большинстве интерьеров, состоит из несложных элементов и удобен в эксплуатации и обслуживании. Встраиваемые аквариумы идеально смотрятся в больших интерьерах, но они более дорогие в установке и обслуживании, за ними нужен специальный профессиональный уход. Навесные аквариумы незаменимы в маленьких помещениях, но они должны быть небольшими по размерам и весу. Еще во время разработки аквариума важно учитывать дизайн помещения и мебели. Так получится добиться максимальной гармонии всех составляющих, а аквариум идеально впишется в атмосферу, и будет радовать вас своей красотой. Имея маленькую квартиру ее тоже можно украсить водными обитателями. В этих целях подойдет небольшой аквариум, установленный на маленький столик. Если же вы являетесь обладателем большой квартиры, то аквариум будет идеально смотреться в стене. Еще одним прекрасным вариантом будет расположить его в перегородке между комнат. Обслуживание и чистку аквариума вы можете проводить сами, но лучше доверить это дело профессионалам. Обратитесь в специальную компанию и специалисты сделают все быстро и качественно по адекватной...

Далее